Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [31/05/2016]

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 το Υπολογιστικό Κέντρο δεν θα είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση τις ώρες 10:00 - 13:30.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr