Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ Α.Ε. 2018-2019 [12/12/2018]

Ειδοποιούνται οι Υποψήφιοι φοιτητές του πίνακα  ότι εγκρίνεται η μετεγγραφή τους στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του   Πανεπιστημίου Πατρών και καλούνται να κάνουν προεγγραφή στην Πλατφόρμα   της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου (http://eggrafes.upatras.gr) συμπληρώνοντας τον ΑΜ του Υπουργείου, τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου καθώς και στο πεδίο Πατρώνυμο να εισάγουν τη λέξη ΤΕΣΤ με κεφαλαία ελληνικά προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να αναρτήσουν σε μορφή pdf:

     

 

     

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

     

 Πιστοποιητικό γέννησης

     

 Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 
 

 

Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ 

 

     

 

 Στη συνέχεια να προσέλθουν  κατά το χρονικό διάστημα 17-19/12/2018 στη  Γραμματεία και ώρες 9:00-12:00  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους  προσκομίζοντας την διαγραφή τους  από το προηγούμενο Τμήμα.    

 

     

Από την ΓραμματείαΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr