Τμήμα Ανακοινώσεις
Μετεγγραφές α.ε. 2016-2017 [14/11/2016]

Οι αιτούντες μετεγγραφή για το α.ε. 2016-2017 πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. 158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» καθώς και τη με αριθ. 166808/Ζ1/7-10-2016 εγκύκλιο σχετικά με «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017».

Η υποβολή των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται από 15/11/2016 έως 22/11/2016 κατά τις ώρες 9:30-13:00 καθημερινά.

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr