Τμήμα Ανακοινώσεις
Τελευταία προθεσμία δήλωσης χειμερινού εξαμήνου α.ε.2018-2019 (Έντυπη μορφή) [16/04/2019]

Όσοι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει μαθήματα χειμερινού εξαμήνου α.ε.2018-2019 να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 22/4/2019 προκειμένου να καταθέσουν έντυπη αίτηση. Η συγκεκριμμένη παράταση δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αθανάσιος Α. Δήμας


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr