Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [03/06/2019]

Υπολογιστικό Κέντρο
  ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 09:00 - 11:00.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr