Τμήμα Ανακοινώσεις
ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΙΝΗΤΟ [28/03/2014]

Βρέθηκε κινητό στο Υπολογοστικό Κέντρο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο grtsokos@gmail.comΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr