Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ" [05/06/2014]

Όσοι δικαιούνται πανεπιστημιακές σημειώσεις για το μάθημα "Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις", μπορούν να τις παραλάβουν από το γραφείο του διδάσκοντα την Πέμπτη 05 και Παρασκευή 06 Ιουνίου 2014, και ώρα 12:00 - 14:00. 

 Ο διδάσκων,
Α. Λαγγούσης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr