Τμήμα Ανακοινώσεις
Επικαιροποίηση: Διδασκαλία μαθημάτων "Σύνθεση & Σχεδιασμός Κατασκευών Ο.Σ." & "Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών Ι"  [25/02/2019]

H διδασκαλία μαθημάτων "Σύνθεση & Σχεδιασμός Κατασκευών Ο.Σ." και "Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών Ι" θα αρχίσει την 3η εβδομάδα μαθημάτων (4/3/2019) λόγω αργοπορίας του Υπουργείου στην έγκριση πιστώσεων για τους διδάσκοντες ΠΔ407/80.
 Οι διαλέξεις της 1ης εβδομάδας θα αναπληρωθούν.
 
 Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr