Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση [24/02/2016]

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr