Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" [24/09/2015]

Λόγω απουσίας του διδάσκοντος για προσκεκλημένη ομιλία στο εξωτερικό, οι παραδώσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2015. Οι απολεσθείσες διδακτικές ώρες θα αναπληρωθούν κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής περιόδου.

 
Ο διδάσκων,
 Α. Λαγγούσης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr