Τμήμα Ανακοινώσεις
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ" [11/02/2013]Πάτρα, 7 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ. 148


Προς: Τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου


Κοινοποίηση: -Καθ. κ. Δ. Καράμπαλη, Δ/ντή Α΄ Τομέα
-Αναπλ. Kαθ. κ. Α. Δήμα, Δ/ντή Β΄ Τομέα
-Καθ. κ. Γ. Στεφανίδη, Δ/ντή Γ΄ Τομέα
-Μέλη ΔΕΠ ΤμήματοςΣύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος στην υπ’ αριθμ. 14/20-5-2009 συνεδρίαση της, εισάγεται Σεμινάριο με αντικείμενο «Οι Τομείς εξειδίκευσης του Πολιτικού Μηχανικού» για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου σπουδών, ώστε να διευκολυνθεί η εκ μέρους τους επιλογή Τομέα.
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εκτάκτως το Σεμινάριο διοργανώνεται κατά την 1η εβδομάδα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

1. Ως χώρος διεξαγωγής του Σεμιναρίου ορίζεται η αίθουσα ΑΠΜ2

2. Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
12:00 – 12.30 Δ/ντής Α Τομέα
12.30 - 13.00 Δ/ντής Β΄Τομέα
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013
14:45 – 15:15 Δ/ντής Γ΄ ΤομέαΜε τιμή
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΜΠΕΣΚΟΣ
Καθηγητής
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr