Τμήμα Ανακοινώσεις
ΜΑΘΗΜΑ "ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ" [11/10/2013]

Το μάθημα πραγματοποιείται σε 2 τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α' (ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α-Κ) ΠΕΜΠΤΗ 17/10/2013 ΩΡΑ:14:00 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ Β' (ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Λ-Ω) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10/2013 ΩΡΑ:9:00 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr