Τμήμα Ανακοινώσεις
Μάθημα Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ [09/06/2015]

Όσοι φοιτητές  (12ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ (ΕΠΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙ)) επιθυμούν να εξεταστούν στο Μάθημα Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ στις 24/6 θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/1JDiJfiWrNDoUYOtdHOhTIhmUhGtRFAP16G8r71ccwm4/viewform

μέχρι τo Σάββατο 20/6.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/6 και ώρα 15-18 στο εργαστήριο Εργ. Η/Υ του Πρ. Γεν. Τμήματος

Οι ομάδες και η ώρα έξατασης κάθε ομάδας θα οριστεί με νέα ανακοίνωση μετά την Δευτέρα 22/6.

Οι διδάσκοντεςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr