Τμήμα Ανακοινώσεις
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΣ 13 24-4-2013 [24/04/2013]
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Αριθμ. Συνεδρίασης : 13

Πάτρα, 23 Aπριλίου 2013
Αρ. Πρωτ. 610Προς : ………………………………………
Μέλος της Γ. Σ. του Τμήματος

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αρ. 13 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, που θα γίνει στις 24-4-2013, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανακοινώσεις.
2. Επικύρωση των πρακτικών της υπ’ αριθμ. 12/3-4-2013 συνεδρίασης της Γ.Σ. του Τμήματος.
3. Άδειες μελών ΕΤΕΠ.
4. Κατανομή ποσού 2.000 € από Πιστώσεις EΛΚΕ του Ιδρύματος για την βελτίωση λειτουργίας Υ/Κ και Βιβλιοθηκών.
5. Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.
6. Eπί της πρόσληψης Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για διδασκαλία μαθημάτων και ασκήσεων βάσει του Ν. 4115/30-1-2013.
7. Eπί των κατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2012-2013.
8. Tροποποίηση καθορισμού διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων.
9. Εισαγωγή ετήσιου διαγωνισμού φοιτητών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
10. Εγκρίσεις αδειών.
11. Εγκρίσεις δαπανών και αιτημάτων.
12. Φοιτητικά θέματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του ΤμήματοςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΜΠΕΣΚΟΣ
Καθηγητής
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr