Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) Α.Ε. 2017-2018 [14/12/2017]

Ειδοποιούνται οι Υποψήφιοι φοιτητές του πίνακα ότι εγκρίνεται η μετεγγραφή τους στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του   Πανεπιστημίου Πατρών και καλούνται να κάνουν προεγγραφή στην Πλατφόρμα   της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου (http://proeggrafes.upatras.gr) προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να αναρτήσουν σε μορφή pdf:

     

 

     

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

     

 Πιστοποιητικό γέννησης

     

 Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 

 

Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ 


 

     

 

 Στη συνέχεια να προσέλθουν  κατά το χρονικό διάστημα 18-19/12/2017 στη  Γραμματεία και ώρες 9:00-12:00  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους  προσκομίζοντας την διαγραφή τους  από το προηγούμενο Τμήμα.    

 

     

Από την ΓραμματείαΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr