Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΚΛΕΙΣΤΟ [09/07/2013]

Το Υπολογιστικό Κέντρο θα είναι κλειστό το διάστημα από Δευτέρα 15 μέχρι και Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013.

Γιά έκτακτες περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Υ/Κ μέσω της Γραμματείας.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr