Τμήμα Ανακοινώσεις
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ [20/02/2014]


24-2-2014 ώρα 15:00-17:00 ΑΠΜ4 Μαθηματικά για μηχανικούς

25-2-2014 ώρα 15:00-17:00 ΑΠΜ4 Εισαγωγή στη Στατική

26-2-2014 ώρα 15:00-17:00 ΑΠΜ2 Στοιχεία Μηχανικής των Υλικών
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr