Τμήμα Ανακοινώσεις
Σεμινάριο "Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων" [24/05/2016]

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών διοργανώνουν Σεμινάριο με θέμα:

"Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων",

το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε κατεύθυνσης του Τμήματος, αλλά και φοιτητές άλλων Τμημάτων που ενδιαφέρονται για σχετικά έργα.

Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την 25η Μαϊου 2016, 10:00-14:00 και οι ομιλητές είναι μηχανικοί με εξαιρετική εμπειρία σε τέτοια έργα.

          Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών, οι οποίες έγιναν έως και την 23η Μαΐου 2016, καταρτίσθηκε κατάλογος με ημερολογιακή σειρά δηλώσεων, ο οποίος επισυνάπτεται. Ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων είναι 439. Επειδή το Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου, όπου θα γίνουν οι ομιλίες του Σεμιναρίου, είναι 250 θέσεων + 20 πρόσθετων, οι υπόλοιποι δηλώσαντες φοιτητές (α/α 271 έως 439) έχουν σημανθεί με κόκκινα γράμματα και χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες, διότι θα εισέρχονται στο Αμφιθέατρο στις θέσεις των κανονικών φοιτητών που δεν θα έχουν προσέλθει στη γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου (στην είσοδο του Αμφιθεάτρου) έως και 09:45, Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016.

          Παρακαλείστε να παρευρεθείτε στο ισόγειο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών μισή ώρα πριν από τις 09:45 και να έχετε μαζί σας την φοιτητική ή αστυνομική σας ταυτότητα, την οποία θα πρέπει να επιδεικνύετε στην γραμματεία του Σεμιναρίου και να υπογράφετε για την είσοδό σας στο Αμφιθέατρο και για την έκδοση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Μετά το τέλος του Σεμιναρίου θα παραλαμβάνετε τις Βεβαιώσεις, με επίδειξη ταυτότητας και υπογραφή.

          Ο Κοσμήτορας, ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Οργανωτική Επιτροπή σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr