Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [22/02/2017]

Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία μέσω web browsers καλό είναι να γίνεται με χρήση mozilla, καθώς υπάρχουν προβλήματα με το chrome και άλλους web browsers.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr