Τμήμα Ανακοινώσεις
Διαδικασία επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας [20/06/2019]

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν την επανεξέτασή τους κατά την εξεταστική   Σεπτεμβρίου 2019 για την βελτίωση βαθμολογίας σε έως 3 μαθήματα   συνολικά του χειμερινού ή/και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος έτους   σπουδών τους και μόνον, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν   στην Γραμματεία την σχετική  αίτηση έως 10/7/2019. Υπενθυμίζεται ότι μετά την αναβαθμολόγηση θα ισχύσει ο καλύτερος από τους δυο βαθμούς.
    
    Από την Γραμματεία

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr