Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" [24/10/2018]

  


Λόγω απουσίας του Διδάσκοντος σε συνέδριο στο εξωτερικό, την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00 - 17:30 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος στην αίθουσα ΠΜ1. Της αναπληρώσεως θα προηγηθεί κανονική διδασκαλία του μαθήματος, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα.   

    

 

  

Ο διδάσκων,

  

                                                                                                                              Α. Λαγγούσης 

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr