Τμήμα Ανακοινώσεις
Στοιχεία Υδραυλικών Έργων: Γραπτή εξέταση για φοιτητές 9ου εξαμήνου και επί διπλώματι στις 6-2-2013 [11/01/2013]

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος "Στοιχεία Υδραυλικών Έργων" θα λάβει χώρα την Τετάρτη 6-2-2013, 9-12, στις Αίθουσες ΑΠΜ-2, 3 και 4, και μπορούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές 9ου εξαμήνου και οι επί διπλώματι.

Ο Διευθυντής Β' Τομέα,
Αθανάσιος Δήμας
Αναπλ. Καθηγητής

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr