Τμήμα Ανακοινώσεις
ΝΕΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισαγωγή [27/07/2018]

Σύντομα, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών θα προκηρύξει την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω ειδικεύσεις του Νέου ΠΜΣ του Τμήματος:
        Α. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας.
        Β. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές.
        Γ. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων. 
        Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι ημερομηνίες για την υποβολή των δικαιολογητικών, αναφέρονται στην προδημοσιευόμενη Προκήρυξη και το συνοδευτικό Παράρτημα και τον Κατάλογο Μαθημάτων
        
 Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται, να ενημερώσουν για την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο σπουδών τους και την ειδίκευση που θέλουν να ακολουθήσουν, στη διεύθυνση: elkateli@upatras.gr.
 
 Επίσημα, η προκήρυξη θα αναρτηθεί όταν δημοσιευθεί το ΦΕΚ του εγκεκριμένου Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ.
  
 Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων αναμένεται να είναι περί τις αρχές Σεπτεμβρίου αλλά θα καθορισθεί επακριβώς αφού δημοσιευθεί το ΦΕΚ.
 
 Από τη Γραμματεία
        


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr