Τμήμα Ανακοινώσεις
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝ [19/11/2015]

1. Για όσους φοιτητές εισήχθησαν από το α.ε. 1999-2000 έως 2008-2009 η Διπλωματική εργασία θα δηλωθεί μόνο στο 10ο εξάμηνο.

2. Για όσους φοιτητές εισήχθησαν από το α.ε. 2009-2010 και μετά η Διπλωματική εργασία θα δηλωθεί και στο 9ο εξάμηνο ως Διπλωματική Ι και στο 10ο εξάμηνο ως Διπλωματική ΙΙ.


Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr