Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ [12/02/2010]

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Υ/Κ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 16/02/10.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr