Τμήμα Ανακοινώσεις
Μάθημα: «Σχεδιάσεις ΙΙ» [03/06/2015]

Την Τρίτη 16 Ιουνίου θα γίνει η εξέταση του μαθήματος «Σχεδιάσεις ΙΙ» στο Σχεδιαστήριο, και ώρα 16:00 – 19:00.
Θα πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα σχεδιαστικά όργανα και χαρτιά σχεδίασης σέλλερ.


Πάτρα 03 /06 / 2015
    Η διδάσκουσα
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr