Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ" [26/09/2019]

Για το μάθημα "Ανάλυση Γραμμικών Φορέων με Μητρώα", 5ου εξαμήνου οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται στο αμφιθέατρο ΑΕΝΜ για φοιτητές με πρώτο γράμμα επωνύμου Α-Μ και στην αίθουσα ΠΜ2 για φοιτητές με πρώτο γράμμα επωνύμου Ν-Ω.

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr