Τμήμα Ανακοινώσεις
Δηλώσεις μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου στην Ηλεκτρονική Γραμματεία [14/06/2018]

Όσοι επί διπλώματι φοιτητές έχουν δηλώσει στην Γραμματεία του Τμήματος ότι οφείλουν συνολικά οχτώ (8) μαθήματα ή λιγότερα πρέπει να δηλώσουν από αυτά στην Ηλεκτρονική Γραμματεία έως και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 μόνο τα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν


Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr