Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [28/03/2014]

Υ/Κ: Υπάρχει πιθανότητα τροποποίησης του ωραρίου γιά την Τρίτη 1 και/ή Τετάρτη 2 Απριλίου 2014. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση την Δευτέρα 31/3/2014 μετά το μεσημέρι.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr