Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών παρελθόντων ετών στο Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο [01/11/2018]

  
ΟΜΑΔΑ Α:

  
Φοιτητές που διδάχτηκαν σε ξεχωριστό μάθημα / εξάμηνο το τεχνικό σχέδιο και το ηλεκτρονικό σχέδιο. 
  
ΟΜΑΔΑ Β: 

  
Φοιτητές που διδάχθηκαν και το τεχνικό σχέδιο και το ηλεκτρονικό σχέδιο στο ίδιο μάθημα / εξάμηνο (σε αντίστοιχη μορφή με την τωρινή).
  
Οι φοιτητές της ομάδας Α οι οποίοι έχουν  περάσει το μάθημα του τεχνικού σχεδίου  σε προηγούμενη εξεταστική, θα εξεταστούν μόνο στο Autocad την ημέρα των εξετάσεων. Ο βαθμός τους θα προκύψει (100%) από την απόδοσή τους στις εξετάσεις. Οφείλουν να γνωρίζουν τη φετινή διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
  
Οι φοιτητές της ομάδας Α οι οποίοι έχουν  περάσει το μάθημα του ηλεκτρονικού σχεδίου σε προηγούμενη εξεταστική, θα πρέπει να παραδώσουν την εργασία του φετινού μαθήματος από την οποία θα προκύψει (100%) ο τελικός βαθμός τους.
  
Οι φοιτητές της ομάδας Β θα πρέπει να παραδώσουν την φετινή εργασία του τεχνικού σχεδίου εμπρόθεσμα (την ημέρα παράδοσης που θα οριστεί) από την οποία θα προκύψει το 40% του βαθμού τους και να εξεταστούν την ημέρα των εξετάσεων στο ηλεκτρονικό σχέδιο με βάση τη φετινή διδαχθείσα ύλη. Από την εξέταση στο Autocad θα προκύψει το 60% του βαθμού τους. Προβιβάσιμος βαθμός θα προκύπτει εφόσον και οι δύο βαθμοί (του τεχνικού και του ηλεκτρονικού σχεδίου) είναι προβιβάσιμοι (όπως ισχύει και για τους πρωτοετείς). 
  
Για τους φοιτητές της ομάδας Α και της ομάδας Β δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία στο μάθημα ούτε βαθμολογείται η συμμετοχή τους στις ασκήσεις του ηλεκτρονικού σχεδίου στο υπολογιστικό κέντρο όπως ισχύει για τους πρωτοετείς. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα στο Β’ τμήμα μαζί με τους πρωτοετείς. Απορίες και μαθήματα δεν παραδίδονται ατομικά παρά μόνο στο πλαίσιο του μαθήματος και μόνο για τους φοιτητές που παρακολουθούν
  
Η διδάσκουσα
  
Δήμητρα Τσιριγώτη
  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr