Τμήμα Ανακοινώσεις
Έναρξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων [02/10/2013]

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 7-10-2013. Αυτό ισχύει τόσο για τα προπτυχιακά όσο και για τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος.

Καλούνται όλοι οι φοιτητές, ασχέτως εάν είναι εγγεγραμμένοι, να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Το θέματα της εγγραφής θα τακτοποιηθούν σε εύθετο χρόνο.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr