Τμήμα Ανακοινώσεις
Αξιολόγηση από τους φοιτητές διαλέξεων στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και διαχείριση συγκοινωνιακής υποδομής» [31/05/2017]

Στα πλαίσια των δοκιμαστικών μαθημάτων των υποψηφίων για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και διαχείριση συγκοινωνιακής υποδομής» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών καλούνται οι φοιτητές (προπτυχιακοί Δ΄ και Ε΄ έτους και μεταπτυχιακοί) του Τμήματος να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τις διαλέξεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ΠΜ-1 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
10:00 Κουβελάς Αναστάσιος
11:00 Παπαντωνίου Παναγιώτης
12:00 Παπαγεωργίου Γρηγόριος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
10:00 Γαλάνης Αθανάσιος
11:00 Θεοφιλάτος Αθανάσιος-Ιωάννης
12:00 Καλαφατάς Γεώργιος
13:00 Μηλιώτη Χριστίνα
14:00 Παπαδημητρίου Ελεονώρα
15:00 Χριστοφόρου Ζωή

Η αξιολόγηση  κάθε διάλεξης θα γίνει από τους φοιτητές  με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου 

 Εκ της Γραμματείας
 


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr