Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής [14/09/2016]

Δείτε την ανακοίνωση εδώΑπό την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr