Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ [26/03/2014]

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων.
Οι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν για την εγγραφή τους κατά το διάστημα από Τρίτη 1/4/2014 έως Παρασκευή 4/4/2014.
Για την εγγραφή απαιτούνται τα ακόλουθα:
- Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
- Τέσσερις (4) φωτογραφίες
- Πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άρρενες

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (ΦΕΚ 3185, Τεύχος Β) Υπουργική απόφαση :
- Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται
- Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμια τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αλέξανδρος Κ. ΔημητρακόπουλοςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr