Τμήμα Ανακοινώσεις
Επείγουσα ανακοίνωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές [08/03/2017]

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές (4ου έτους ή μεγαλύτερου, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος αύριο Τετάρτη 08/03/2017 στις 12.00 για να λάβουν σχετική ενημέρωση από την Επιτροπή Erasmus+ του Τμήματος.
 
 Για την Επιτροπή Erasmus+ του Τμήματος
 Παπανικολάου Αικ.
 


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr