Τμήμα Ανακοινώσεις
Ενημέρωση φοιτητών 4ου έτους για τα μαθήματα των κατευθύνσεων [27/02/2018]

  

Την Δευτέρα 5/3 στις 12:00 στην ΑΠΜ3 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών του 4ου έτους για τα μαθήματα των κατευθύνσεων.

  

 

  

 

  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  

Αθανάσιος Α. Δήμας

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr