Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ [11/03/2013]

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις,για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για ορκωμοσία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 11-03-2013 έως 20-03-2013 το αργότερο.
 
Πάτρα, 11-3-2013

 
Από τη Γραμματεία

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr