Τμήμα Ανακοινώσεις
Μαθήμα: «Ηλεκτρονικό Σχέδιο»  [10/06/2016]

Τη Πέμπτη 16 Ιουνίου θα γίνει η εξέταση του μαθήματος Ηλεκτρονικό Σχέδιο στις 18:00 – 21:00 στο Υπολογιστικό Κέντρο.


Πάτρα 10 /06 / 2016
    Η διδάσκουσα

Ε. ΓρεβενιώτηΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr