Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ [17/02/2015]

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν
στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο IANOYAΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για ορκωμοσία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 18-2-2015 έως 27-2-2015 το αργότερο.


Από τη ΓραμματείαΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr