Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΠΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ [19/12/2017]

Ενημερώνονται οι επί διπλώματι φοιτητές ότι για να συμμετέχουν στην  εξεταστική μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 πρέπει να δηλώσουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν. Το διάστημα ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων είναι από 19/12/2017 έως 10/1/2018. Μετά το πέρας του εν λόγω διαστήματος δεν θα μπορούν να υποβληθούν εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως. Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν μαθήματα κατά το ανωτέρω διάστημα 19/12/2017-10/1/2018 δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων και βαθμολόγησης αυτών.

Τέλος επισημαίνεται ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αρχής αρχωμένης από την εξεταστική Ιουνίου 2018 τη μη διεξαγωγή εξετάσεων σε μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου.
 
 
 Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr