Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ" [11/10/2017]

  

Θέμα:  Εγγραφές στο μάθημα επιλογής του 9ου Εξαμήνου «Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής»

  

Εφιστούμε την προσοχή των φοιτητών/φοιτητριών που ενδιαφέρονται για το μάθημα του 9ου εξαμήνου Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής, ότι ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/φοιτητριών που μπορεί να εγγραφεί στο μάθημα αυτό είναι είκοσι τέσσερεις (24) και μάλιστα 12 από τον Β΄ Τομέα και ανά 6 από τον Α΄ και Γ΄ Τομέα.  Εάν προκύψουν κενά από οποιονδήποτε τομέα, αυτά θα καλυφθούν από τους άλλους τομείς.  Προϋπόθεση εγγραφής είναι η παρακολούθηση του μαθήματος της 13ης  Οκτωβρίου, οπότε και θα καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος των φοιτητών που θα εγγραφούν.  

  

 

  

Ο διδάσκων,

  

Γ.Μ. Χορς

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr