Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 [04/06/2015]

Προς
Μέλη ΔΕΠ & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Τομέα Κατασκευών
 
ΘΕΜΑ:           Κατανομή Επιτηρητικού Έργου Εξετάσεων Ιουνίου   2015
 
            Με βάση τα προς εξέταση μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015, ορίζεται η παρακάτω κατανομή επιτηρητικού έργου στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τομέα Κατασκευών:
 
ΗMEΡO-MHNIA
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
8-6-2015
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΥΦΑΝΤΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΥ, ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ του Κων/νου, ΚΑΤΣΑΝΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΣ
11-6-2015
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 
ΣΦΑΚΙΝΑΚΗΣ
 ΣΚΑΦΙΔΑ,  ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ, ΚΟΛΩΝΑΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.., ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
15-6-2015
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
MUHO, KAΛΑΠΟΔΗΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ, ΚΟΛΛΙΑ, ΠΛΕΥΡΗ
15-6-2015
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ιι
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΡΔΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΣ, MUHO, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΣΚΑΦΙΔΑ, ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ του Δημ.
16-6-2015
ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Σ.
ΦΑΡΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΣΚΑΦΙΔΑ, ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΘΑΣ,  ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΙΓΕΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΕΛΗ
19-6-2015
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
ΥΦΑΝΤΗΣ, ΔΙΓΕΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΚΟΛΛΙΑ, ΚΑΡΛΟΣ, ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ
22-6-2015
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ, ΝΤΕΚΟΥΜΕ, ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ
26-6-2015
ΣΧΕΔ. ΓΡΑΜΜ. ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.
ΔΡΙΤΣΟΣ
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ, ΠΛΕΥΡΗ, ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ, ΣΤΑΥΡΕΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΟΥΛΕΛΗΣ, ΠΟΛΥΖΟΥ
26-6-2015
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΖΟΥΡΑ,  ΑΣΚΟΥΝΗ του Δημ., ΚΟΛΛΙΑ, ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΡΟΜΠΟΛΑΣ, ΝΤΕΚΟΥΜΕ, ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ
26-6-2015
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΤΖΟΥΡΑ, ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΛΟΣ,  ΚΕΦΑΛΟΥ, ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 
ΗMEΡO-MHNIA
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
9-6-2015
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΤΣΑΝΟΥ
12-6-2015
ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
ΡΟΜΠΟΛΑΣ
18-6-2015
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΑ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
19-6-2015
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
ΝΤΕΚΟΥΜΕ
22-6-2015
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.
24-6-2015
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
    ______
26-6-2015
ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
                                                               
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 
ΗMEΡO-MHNIA
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
12-6-2015
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΛΕΥΡΗ
29-6-2015
ΣΧΕΔIAΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
 ΛΟΥΛΕΛΗΣ, MUHO
29-6-2015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
ΚΕΦΑΛΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
30-6-2015
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΖΟΥ, ΡΟΜΠΟΛΑΣ
1-7-2015
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ,ΜΙΧΑΗΛ
1-7-2015
ΣΧΕΔ. ΕΠΙΠ. ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΑΣ, ΔΙΓΕΝΗΣ
6-7-2015
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  I
ΠΕΡΔΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
7-7-2015
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΠΕΡΔΙΟΥ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 
ΗMEΡO-MHNIA
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
16-6-2015
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΦΑΡΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
29-6-2015
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ
22-6-2015
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
7-7-2015
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΣΚΟΥΝΗ του Δημ.
26-6-2015
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡ.
ΔΡΙΤΣΟΣ
ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ
9-7-2015
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ
                                                               
 
 
 
 
                                                                                                                                                Δ.Λ. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
                                                                                                                                Καθηγητής & Δ/ντής Τομέα Κατασκευών

 Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr