Τμήμα Ανακοινώσεις
ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΣΧΑ [11/04/2014]

ΔΕΥΤΕΡΑ 14, ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡ 2014 &
ΤΕΤΑΡΤΗ 23, ΠΕΜΠΤΗ 24 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡ 2014

ΩΡΕΣ 10:00 - 13:00

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr