Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ [04/10/2017]

Την Παρασκευή 6/10/2017 και ώρα 14:00, στην αίθουσα ΑΠΜ3, θα παρουσιαστούν οι λύσεις των θεμάτων που δόθηκαν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου στο μάθημα της ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ. 
Όσοι και όσες επιθυμούν, μπορούν να έρθουν στο γραφείο μου για να δουν το γραπτό τους την Τρίτη 10/10/2017 και ώρα από 13:00 έως 14:30. Επισημαίνεται ότι όσοι/όσες επιθυμούν να δουν το γραπτό τους είναι σκόπιμο να έχουν παρακολουθήσει την παρουσίαση των λύσεων. Κατά την επίδειξη των γραπτών η γνώση των λύσεων θα θεωρηθεί δεδομένη. 

Β. Καλέρης  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr