Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ [10/09/2014]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
          Καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να εγγραφούν από 15 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014 από 09:00-12:00 ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ τις εξής ημέρες :
 
15/9/2014
Αδαμοπ - Βλατ
16/9/2014
Βλαχ- Δαφν
17/9/2014
Δελ - Ιμπ
18/9/2014
Ιωα - Κορδ
19/9/2014
Κορομ - Μαντ
22/9/2014
Μαραθ - Μπιλ
23/9/2014
Μπισμ - Παπαμ
24/9/2014
Παπαν - Σμυρν
25/9/2014
Σουζ - Χ
26/9/2014
Όσοι δεν ήρθαν τις παραπάνω ημέρες
                  
Προθεσμία εγγραφής μέχρι 26-9-2014.
Δικαιολογητικά εγγραφής:
1)    Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την αστυνομική του ταυτότητα και το φωτοαντίγραφό της ή άτομο με επίσημη εξουσιοδότηση θεωρημένη από αστυνομική αρχή
2)    Σε περίπτωση που στο δελτίο αστυνομική ταυτότητα των αρρένων δεν εγγράφεται το μητρώο αρρένων θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης
3)     Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
4)     Απολυτήριο λυκείου (αντίγραφο και πρωτότυπο)
5)     Βεβαίωση Πρόσβασης από το Λύκειο Αποφοίτησης (αντίγραφο και πρωτότυπο)
6)    Βεβαίωση διαγραφής (εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή)                                                              
Από την Γραμματεία                                                                
Πάτρα, 10-9-2014
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επιπλέον δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 βρίσκονται στο site του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.grΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr