Τμήμα Ανακοινώσεις
ERASMUS STUDIES 2013-2014 [01/03/2013]

Σας ενημερώνουμε ότι άρχισαν οι διαδικασίες για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LLP/ERASMUS για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν πρώτα την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.upatras.gr/index/page/id/112 όπου θα πληροφορηθούν σχετικά με την διαδικασία συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα καθώς και για τις ισχύουσες Διμερείς Συμφωνίες στην παρακάτω διεύθυνση

http://www.admin.upatras.gr/llp_erasmus_studies (κάνοντας κλικ τις αντίστοιχες σχολές).

Στη συνέχεια παρακαλείστε να υποβάλετε:

1)            2 αιτήσεις (Αίτηση προς Γραμματεία 1 & Αίτηση προς Γραμματεία 2)

2)            Βιογραφικό Σημείωμα  και

3)            Αναλυτική Βαθμολογία

στην Γραμματεία του Τμήματός σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013.

Τα παραπάνω έντυπα (Αίτηση προς Γραμματεία 1  & Βιογραφικό) μπορείτε να προμηθευτείτε από την ακόλουθη ιστοσελίδα:  http://www.admin.upatras.gr/node/723. Την Αίτηση προς Γραμματεία 2 μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

 

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από το

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

κ.Δήμητρα Σταματοπούλου

Τηλ.: 2610-969029, E-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr