Τμήμα Ανακοινώσεις
ΜΑΘΗΜΑ “ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ” Α’ ΕΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [18/10/2013]

Όσοι δεν συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους στην κατάσταση για παραλαβή σχεδιαστικού εξοπλισμού θα πρέπει να προσέλθουν για να δηλώσουν τα στοιχεία τους, την Τρίτη 22/10/2013 και ώρα 10:00-11:00 ή την Πέμπτη 24/10/2013 και ώρα 11:00-12:00 στο Σχεδιαστήριο (απέναντι από το Υ/Κ).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr