Τμήμα Ανακοινώσεις
Μεταφορά θέσεων Εισαγωγής Πολυτέκνων-Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών [30/10/2014]

Καλούνται οι φοιτητές (συνημμένο αρχείο) να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος στο διάστημα από 3/11/2014 έως 11/11/2014.

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr