Τμήμα Ανακοινώσεις
Erasmus Mundus -IBRASIL [27/01/2015]

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus Mundus Action 2 – IBRASIL

 

Το πρόγραμμα προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας κυρίως για υποψήφιους διδάκτορες αλλά και προπτυχιακούς φοιτητές και το προσωπικό από πανεπιστήμια της Βραζιλίας σε ευρωπαϊκά και αντίστροφα.

 

Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 8η Φεβρουαρίου 2015.

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ibrasilmundus.eu/

 

 

Από το Τμήμα Διεθνών ΣχέσεωνΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr