Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [06/06/2019]

  
Προς 
  
Μέλη ΔΕΠ & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
  
Τομέα Κατασκευών
    
ΘΕΜΑ:           Κατανομή Επιτηρητικού Έργου Εξετάσεων Ιουνίου   2019
    
Με βάση τα προς εξέταση μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019, ορίζεται η παρακάτω κατανομή επιτηρητικού έργου στους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές του Τομέα Κατασκευών. Οι φοιτητές που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επιτήρηση οφείλουν, αφού πρώτα βρούν αντικατάστατή τους, να ενημερώσουν με email την Γραμματέα του Τομέα κα Ε. Κεφάλα (ekefala@upatras.gr) ή τον Διευθυντή καθ. |K. Παπαδάκη (k.papadakis@upatras.gr) το αργότερο μέχρι την 7/6/2019. Πέραν αυτού ουδεμία αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή. Eπίσης, οι επιτηρητές θα πρέπει να επικοινωνούν  με τον διδάσκοντα πριν την ημερομηνία της εξέτασης ώστε ο διδάσκων να τους ενημερώνει για την ώρα και τον τόπο προσέλευσης.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
      
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
      
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
      
   
10-6-2019
   
   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
   
   
ΠΕΡΔΙΟΥ
   
   
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ,  ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΡΑΠΤΗ,ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ, ΦΛΕΓΓΑ,   ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ
   
   
10-6-2019
   
   
ΣΧΕΔ. ΓΡΑΜΜ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.
   
   
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
   
   
ΡΕΝΕΣΗΣ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ,   ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ, ΔΑΓΡΕ, ΡΑΠΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
   
   
11-6-2019
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   
   
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
   
   
ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ   ΚΩΝ., ΖΕΡΒΑΣ, ΜΠΟΝΙΚΟΣ, ΡΑΠΤΗ, ΣΑΡΡΗ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ
   
   
13-6-2019
   
   
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
   
   
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
   
   
ΠΑΛΑΤΖΑΣ,  ΣΑΡΡΗ
   
   
13-6-2019
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ
   
   
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
   
   
ΠΑΛΑΤΖΑΣ,   ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ., ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΣΑΡΡΗ
      
   
18-6-2019
   
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
   
   
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
   
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,   ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΚΑΡΛΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΡΕΝΕΣΗΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ , ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
18-6-2019
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
   
   
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,   ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΦΛΕΓΓΑ, ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
19-6-2019
   
   
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ   ΥΛΙΚΩΝ
   
   
ΦΑΒΒΑΤΑ
   
   
ΦΛΕΓΓΑ,   ΔΑΓΡΕ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
   
   
19-6-2019
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ
   
   
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
   
   
ΜΟΣΧΟΒΟΣ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ,   ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
24-6-2019
   
   
ΣΥΝΘΕΣΗ   & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Σ.
   
   
ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ
   
   
ΚΑΨΑΛΗΣ, ΚΑΡΛΟΣ,   ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, , ΠΡΑΤΤΟΥ
   
   
27-6-2019
   
   
ΔΥΝΑΜΙΚΗ   ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  
   
   
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
   
   
ΠΡΑΤΤΟΥ,   ΖΕΡΒΑΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ,ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗΣ
   
   
28-6-2019
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   
   
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
   
   
ΣΚΡΕΤΑΣ,   ΖΕΡΒΑΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ,   ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ, ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ
   
        
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
                                                                                                                                          
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
10-6-2019
   
   
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   
   
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
   
   
-
   
   
14-6-2019
   
   
ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   
   
ΜΑΡΑΒΕΑΣ
   
   
ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
20-6-2019
   
   
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   
   
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
   
   
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
   
   
25-6-2019
   
   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
   
   
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
   
   
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ
   
   
28-6-2019
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ  ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
   
   
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
   
   
-
   
    
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
                                                                                                                                                                                      
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
11-6-2019
   
   
ΦΥΣΙΚΗ
   
   
ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ
   
   
ΠΡΑΤΤΟΥ
   
   
12-6-2019
   
   
ΣΧΕΔ. ΕΠΙΠ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ. 
   
   
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
   
   
ΡΕΝΕΣΗΣ,   ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ, ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
13-6-2019
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
   
   
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
   
   
ΠΑΛΑΤΖΑΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ.,   ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΣΑΡΡΗ
   
   
14-6-2019
   
   
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ 
   
   
ΠΕΡΔΙΟΥ
   
   
-
   
   
18-6-2019
   
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
   
   
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
   
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΚΑΡΛΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ,   ΡΕΝΕΣΗΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ , ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
27-6-2019
   
   
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   
   
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
   
   
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΑΓΡΕ
   
   
28-6-2019
   
   
ΣΧΕΔIAΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛ.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
   
   
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
   
   
ΣΚΡΕΤΑΣ, ΖΕΡΒΑΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ,   ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ
   
      
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
                                                                        
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
11-6-2019
   
   
ΑΝΩΤΕΡΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
   
   
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
   
   
ΚΟΥΤΣΑΚΗ
   
   
11-6-2019
   
   
ΣΥΝΘΕΣΗ   ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
   
   
ΜΑΡΑΒΕΑΣ
   
   
ΜΠΟΝΙΚΟΣ
   
                                            
   
Ο Δ/ντής του Τομέα Κατασκευών
   
   
Κ.   Παπαδάκης
   
Καθηγητής
   
  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr